วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูดมลพิษในอากาศอาจทำให้เกิดไตวายได้

มีการศึกษาวิจัยมากมายที่บอกเราว่ามลพิษทางอากาศนั้นเชื่อมโยงส่วนสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของคนเรา เนื่องจากจะเป็นตัวที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะ ซึ่งล่าสุดนักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มโรคไตเข้าไปอีกโรคหนึ่ง หลังจากประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศและพบว่ามีประชากรเกือบ 2,500,000 คน เป็นโรคไตในช่วง 8 ปีครึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

นักวิจัยนำข้อมูลจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและองค์การนาซา มาเปรียบเทียบระหว่างการทำงานของไตกับสภาพอากาศ พบว่ามีประชากรรายใหม่ที่ป่วยด้วยโรคไตจำนวน 44,793 คน และมี 2,438 ราย ที่ป่วยเป็นไตวายหรือไตล้มเหลว เชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากระดับมลพิษทางอากาศที่สูงกว่าเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯกำหนด นั่นคือ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ ซึ่งเป็นระดับมลพิษทางอากาศที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม อนุภาคฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หมอกควัน และของเหลวที่มองไม่เห็นในอากาศ ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อเข้าสู่กระแสเลือด เพราะไตจะทำหน้าที่เป็นตัวกรองเลือด แม้อนุภาคเล็กๆที่เป็นอันตรายเหล่านี้ จะมีระดับต่ำ แต่ก็สามารถส่งผลเสียแก่ไตได้ ยิ่งถ้าได้รับในระดับสูงก็จะทำลายการทำงานของไตมากขึ้น.

มีการศึกษาวิจัยมากมายที่บอกเราว่ามลพิษทางอากาศนั้นเชื่อมโยงส่วนสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของคนเรา เนื่องจากจะเป็นตัวที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ... 2 ต.ค. 2560 13:36 2 ต.ค. 2560 13:36 ไทยรัฐ