Thairath Logo
กีฬา

พลังงานแห่งอนาคตที่ได้จากการระเหยของน้ำ

Share :

นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากกำลังคิดค้นพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนกันอย่างจริงจัง เพราะตระหนักว่าการพึ่งพาพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์จะค่อยๆลดลง เพื่อพยายามแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหากวันใดที่ขาดแคลนพลังงานดั้งเดิม มนุษย์ก็จะสามารถนำพลังงานทางเลือกเหล่านี้มาใช้ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการวิจัยพบพลังงานชนิดหนึ่งที่ได้จากการระเหยของน้ำและเป็นพลังงานสะอาด พลังงานชนิดนี้จะเป็นพลังงานทางเลือกที่มนุษย์จะพึ่งพาได้

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยทำการศึกษาว่าแบคทีเรียของสปอร์ตามธรรมชาติบางชนิดสามารถหดตัวและยืดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง เผยว่าสปอร์สามารถอยู่รอดในสภาวะแห้งแล้งและแช่เย็นเป็นน้ำแข็งเพื่อที่จะก่อเกิดแบคทีเรียใหม่ๆเมื่ออยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น พวกเขาได้ทดลองสร้างอุปกรณ์เพื่อดึงพลังงานจากการระเหยของน้ำ มีลักษณะเป็นแถบพลาสติกเคลือบสปอร์และเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเมื่อทดลองการทำงานของเครื่องดังกล่าว พบว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

จากการทดลองทำให้เกิดแนวคิดการสร้างเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหากนำไปติดตั้งบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทะเลสาบ และเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นตัวทำให้เกิดการระเหยของน้ำ โดยคาดว่าหากนำมาใช้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ก็จะสามารถสร้างพลังงานได้อย่างมหาศาล.

อ่านเพิ่มเติม...
ทันโลกงานวิจัยพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนการระเหยของน้ำการศึกษา