วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัว “คุณทองโบราณ” มาสคอตประจำจังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี น.ส.เบญจพร สารพรม หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และ น.ส.สุขณกมล ศุขศาสตร์ รก.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวและเปิดตัว “คุณทองโบราณ” มาสคอตอุดรธานี ที่ รร.เซ็นทารา จ.อุดรธานี เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “เที่ยวสบายใจ ไปเที่ยวสบายดี” สำหรับ “คุณทองโบราณ” เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมรดกโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 บริเวณพิพิธภัณฑ์เปิดวัดโพธิ์ศรีในต.บ้านเชียง เป็นโครงกระดูกสุนัขสภาพสมบูรณ์ บ่งบอกถึงอดีตที่ชาวบ้านเชียงได้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อน ต่อมา พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน และ น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำตัวอย่าง “กราม” ไปให้ทอดพระเนตร พระองค์ตรัสให้นำกลับไปเก็บรักษาไว้ และพระราชทานนามว่า “คุณทองโบราณ” จ.อุดรธานี เห็นถึงความสำคัญของโครงกระดูกสุนัขคุณทองโบราณ จึงได้ดัดแปลงให้เป็นมาสคอตประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีต่อไป นายสิธิชัยกล่าวว่า “คุณทองโบราณ” จะได้รับการออกแบบเพิ่มเติมในอิริยาบถต่างๆ จากผู้ออกแบบเดิมนำไปใช้ต่อยอดของการท่องเที่ยว และสินค้าที่ระลึกกำลังร่างระเบียบกติกาให้หน่วยงานรัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เร็วๆนี้.

มาสคอต สิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เบญจพร สารพรหม หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง และ สุขณกมล ศุขศาสตร์ รก.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี แถลงเปิดตัว “คุณทองโบราณ” มาสคอต เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.อุดรธานี.

เห็นถึงความสำคัญของโครงกระดูกสุนัขคุณทองโบราณ จึงได้ดัดแปลงให้เป็นมาสคอตประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีต่อไป.. 2 ต.ค. 2560 12:13 2 ต.ค. 2560 12:55 ไทยรัฐ