วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดแสดงพระไตรปิฎกโบราณสัญจร

จัดแสดงพระไตรปิฎกโบราณสัญจร

  • Share:

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดงาน นิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราช แห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ที่มหาวิทยาลัยออสโล กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอีกิล โล ประธานสหภาพชาวพุทธนอร์เวย์ และ ดร.เจนบราวิกค์ นักโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำมหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ ร่วมพิธี

พระพรหมสิทธิกล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงคัมภีร์โบราณ คัมภีร์ใบลานของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประกอบด้วยพระคัมภีร์ใบลานพร้อมไม้ประดับบรรจุในห่อผ้า พระคัมภีร์ใบลานบาลีอักษรขอม เพื่อแสดงตัวอักษรขอมบนใบลาน และลวดลายไม้ประดับชุดพระคัมภีร์ สมุดทำงานขั้นตอนปริวัตร อักษรขอมเป็นไทย สมุดขั้นตอนการแบ่งวรรคตอนและตรวจชำระ สมุดขั้นตอนการยกร่าง แปลภาษาบาลีเป็นไทย และที่สำคัญคือ “พระไตรปิฎก ฉบับในมงคลสมัยแห่งสิริราชสมบัติได้ 25 ปี ในรัชกาลที่ 5” ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้แด่มหาวิทยาลัยออสโล เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ.2450 การจัดนิทรรศการนี้จะสัญจรนำไปเผยแผ่ในวัดไทยทั่วสแกนดิเนเวีย โดยจากนี้จะมีการ จัดแสดงที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ วัดพุทธาราม กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และ วัดพุทธาราม กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้