วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดีเจอ้อม-ดีเจอ้อย' รณรงค์ยุติความรุนแรง

ดีเจอ้อม-สุนิสา, ดีเจอ้อย-นภาพร ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวง พม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์กิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Because We Care” เข้ารับโล่ขอบคุณจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ในฐานะเป็นบุคคลที่เสียสละทุ่มเททำงานในการร่วมรณรงค์และให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง.

ดีเจอ้อม-สุนิสา, ดีเจอ้อย-นภาพร ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวง พม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์กิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ... 1 ต.ค. 2560 12:25 2 ต.ค. 2560 17:55 ไทยรัฐ