วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘บังคับคดี’ ขายทอดตลาด ‘หยก-พลอย’ นัดที่ 6 เงียบเหงา ไร้คนประมูล

กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะ คล้ายหยกและพลอย นัดที่ 6 มีผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่ยังไม่ประมูล ส่งการ์ดเชิญผู้ค้าอัญมณีรายใหญ่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 30 ก.ย.60 กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย หมายเลขคดีแดงที่ ล.8194/2550 ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยก และวัตถุลักษณะคล้ายพลอย ในนัดที่ 6 ของกองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70% ของราคาที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ที่ 316,072,560 บาท เป็นจำนวน 221,260,000 บาท ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน

โดยทรัพย์สินที่เข้าสู่การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ แต่ในครั้งนี้เป็นการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ในรูปแบบสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนมาก เป็นประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยก และวัตถุลักษณะคล้ายพลอย (สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีดำ, และสีน้ำเงิน) เป็นการขายรวมทั้งหมด 24 รายการ ซึ่งมีประกาศขายทั้งหมด 8 และในวันนี้เป็นนัดที่ 6 โดยผลการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์การขายทอดตลาดทรัพย์ แต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ในนัดที่ 7 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 จะประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70 % ของราคา ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 221,260,000 บาท โดยราคาเริ่มต้นจะไม่ต่ำกว่า 70% และจะคงราคาเริ่มต้นไว้ที่ 70% ในนัดถัดไปจนครบ 8 นัด ณ ห้องขายทอดตลาดอาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้มีการเรียนเชิญผู้ประกอบการอัญมณี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ค้าอัญมณีรายใหญ่ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีระหว่างประเทศของฮ่องกง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย อันจะทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสู้ราคามากยิ่งขึ้น.

กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะ คล้ายหยกและพลอย นัดที่ 6 มีผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่ยังไม่ประมูล ส่งการ์ดเชิญผู้ค้าอัญมณีรายใหญ่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 30 ก.ย. 2560 19:43 30 ก.ย. 2560 21:05 ไทยรัฐ