วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ พอใจขีดความสามารถไทยไต่ขึ้น 2 อันดับ

บิ๊กตู่ พอใจขีดความสามารถไทยไต่สูงขึ้น 2 อันดับจากปีที่แล้ว เชื่อมั่น รบ.เดินมาถูกทาง เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้มากกว่าที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับทราบรายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum หรือ ดับบลิวอีเอฟ และพอใจที่อันดับขีดความสามารถของไทยปรับขึ้นจากอันดับที่ 34 เมื่อปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 32 ในปีนี้ โดยระบุว่า ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนว่า รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

“การขยับขึ้นแต่ละอันดับไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของทุกภาคส่วน โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งและระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้อันดับขีดความสามารถหลายด้านปรับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สัดส่วนการเป็นสมาชิกโทรศัพท์เคลื่อนที่จากอันดับที่ 55 ในปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ และการเข้าศึกษาในระดับมัธยม จากอันดับที่ 84 เป็นอันดับที่ 8 ส่วนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความพร้อมทางเทคโนโลยี ก็ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย”

"นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวถึงประเด็นทางด้านการเงิน และการตลาดของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เช่น การจัดหาเงินทุนผ่านทางตลาดทุนในประเทศ ความพร้อมของบริการทางการเงิน ความแข็งแกร่งของระบบธนาคาร ความเพียงพอของทุนร่วมเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกและกำลังดำเนินการอยู่ คือ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนากฎหมาย การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการกระจายความเจริญด้านเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยนายกฯ เน้นย้ำว่า นอกจากสิ่งที่รัฐบาลและความร่วมมือของทุกส่วนจะเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จแล้ว ความสม่ำเสมอของการส่งข้อมูลความก้าวหน้าในเรื่อง ต่างๆ ของประเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ฯลฯ ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ จึงฝากกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ด้วย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าดัชนีความสามารถทางการแข่งขันนี้มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และเมื่อประเมินจากตัวเลขการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศแล้ว คาดว่า เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้มากกว่าที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5” โฆษกรัฐบาล กล่าว... 

บิ๊กตู่ พอใจขีดความสามารถไทยไต่สูงขึ้น 2 อันดับจากปีที่แล้ว เชื่อมั่น รบ.เดินมาถูกทาง เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้มากกว่าที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5 30 ก.ย. 2560 14:27 30 ก.ย. 2560 14:43 ไทยรัฐ