วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"โน้ต-โอ๊ต-ไท" ตามรอยศาสตร์พระราชา สัมผัสชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชนโดย ปทิตตา ตันติเวชกุล ลงพื้นที่พร้อมด้วย โน้ต–วัชรบูล ลี้สุวรรณ, โอ๊ต–สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ และ ไท–รณชัย ศิริขันธ์ เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนบ้านปงหวยลาน จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ชมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณยายสม เจ้าของสวนอารมณ์ดีผู้ถือคติ “ถ้าคิดว่าพอ มันก็พอ” จัดแสดง 4-8 ต.ค. ที่ ดิ เอ็มโพเรียม.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 30 ก.ย. 2560 14:21 ไทยรัฐ