วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมปิด อุทยานราชภักดิ์ 15 วัน เพื่อบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แจ้ง ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน นี้ เป็นเวลา 15 วัน..

วันที่ 30 กันยายน 2560 นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานราชภักดิ์ โดยมี พล.ต.สุเทพ นพวิง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี เป็นประธานการประชุม ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และความคืบหน้าการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของอุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน ที่ผ่านมา

ขณะนี้ มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอุทยานราชภักดิ์ รวมถึงการแจ้งกำหนดปิดอุทยานราชภักดิ์ เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบ ตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี 2560 ของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน นี้ เป็นเวลา 15 วัน

จากนั้น จะเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าสักการะได้ตามปกติในวันที่ 1 ธันวาคม จึงแจ้งข้อมูลให้นักท่องเที่ยวทั่วไปและกรุ๊ปทัวร์ได้ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางและการจองที่พัก หลังจากสถิติข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้าชมภายในอุทยานราชภักดิ์ กว่า 6 แสนคน.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แจ้ง ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน นี้ เป็นเวลา 15 วัน.. 30 ก.ย. 2560 13:36 30 ก.ย. 2560 13:49 ไทยรัฐ