วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คัดค้านนำเข้าหมูหัวชนฝา

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด เปิดเผยในงานเสวนาการเกษตรประจำปี 60 หัวข้อ “อนาคตสุกรไทยในโลก 4.0” ว่า สมาคมฯทำจดหมายเปิดผนึกเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อคัดค้านการนำเข้าชิ้นส่วนหมูรวมถึงขอให้ยกเลิกนำเข้าหมูพันธุ์ ยกเลิกการนำเข้าเนื้อวัว ซึ่งมีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในจดหมายยังได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสรุปถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผู้เลี้ยงหมู และอาชีพที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่จะมีการนำเข้าหมูจากสหรัฐฯ ทั้งหัวหมู ขาหมู และเครื่องในหมู ซึ่งอาจเกิดผลกระทบอย่างมากในทุกมิติ ตั้งแต่ผลกระทบต่ออาชีพและการค้าหมูในไทย ที่ทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท ยังไม่รวมความเสียหายอีกมากกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งพืชไร่ต่างๆ ประมง ซึ่งผลกระทบต่างๆ จำเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความสนใจและพิจารณาข้อดีข้อเสียจากการนำเข้าหมูจากสหรัฐฯ

“จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี จะเสนอข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่ไทยจะได้รับ หากปล่อยให้นำเข้าหมูจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการไม่ได้เป็นการต่อต้านรัฐบาล แต่อยากให้พิจารณาข้อมูลผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะไปเจรจากับสหรัฐฯ นอกจากนั้นสมาคมฯยังเตรียมฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้คุ้มครองการไปเจรจาของรัฐบาลไทยกับสหรัฐฯ เรื่องนำเข้าหมู หากมีการตกลงนำเข้าให้ถือเป็นโมฆะ โดยขณะนี้สมาคมฯมีกองทุนที่ให้สมาชิกและผู้สนใจบริจาคไว้เป็นทุนต่อสู้ทางกฎหมายแล้ว.

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด เปิดเผยในงานเสวนาการเกษตรประจำปี 60 หัวข้อ “อนาคตสุกรไทยในโลก 4.0” ว่า 30 ก.ย. 2560 05:04 30 ก.ย. 2560 08:35 ไทยรัฐ