วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.จี้ กทม.เก็บ ภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ต.ค. สภากรุงเทพมหานครจะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องการพิจารณา 3 ญัตติ ประกอบด้วย ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพมหานคร.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ต.ค. สภากรุงเทพมหานครจะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2560 30 ก.ย. 2560 04:31 30 ก.ย. 2560 04:31 ไทยรัฐ