วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายทางหลวงหมายเลข 4 รับรถมาเลเซีย, สิงคโปร์

(แฟ้มภาพ)

กรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่-อ.ห้วยยอด ตอน 5 แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โดยการก่อสร้างทางหลวงสายนี้ เป็นการขยายจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 16.45 กิโลเมตร งบประมาณ 588,804,587 บาท

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง ระหว่าง จ.กระบี่-จ.ตรัง ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ซึ่งปริมาณการจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศดีขึ้น.

กรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่-อ.ห้วยยอด ตอน 5 แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร 30 ก.ย. 2560 04:27 30 ก.ย. 2560 04:27 ไทยรัฐ