วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยพัฒนา “สตาร์ตอัพ”

อรรชกา สีบุญเรือง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วท.กำลังเร่งพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยเกิดเม็ดเงินลงทุนมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท เกิดสตาร์ตอัพที่มี ศักยภาพและเริ่มดำเนินธุรกิจจริงกว่า 700 ราย เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 7,500 อัตรา ยิ่งไปกว่านั้น การเติบโตของการลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นสูงจากปี 2559 กว่า 50% สร้างความสนใจในธุรกิจสตาร์ตอัพกระจายไปทุกภาคส่วน ดังนั้น วท.จะเร่งพัฒนาระบบบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ตอัพ ให้สามารถขยาย ตลาดออกสู่ต่างประเทศ

โดยจะพัฒนาในรายสาขาสำคัญๆที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจประเทศ ได้แก่ สุขภาพ ภาคเกษตร อาหารและท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันและพัฒนาสตาร์ตอัพไทยในรายสาขาให้โดดเด่นขึ้น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีการจัดกิจกรรมและประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสตาร์ตอัพ รายสาขา ในรูปแบบของ Festival ได้แก่ Health FEST 2018, Gov FEST 2018, FARM FEST 2018, DREAM FEST 2018 รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรม ในพื้นที่นำร่องโครงการ 15 ย่านทั่วประเทศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ สร้างงาน สร้างคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วท.กำลังเร่งพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัพ โดยเกิดเม็ดเงินลงทุนมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท เกิดสตาร์ตอัพที่มี ศักยภาพและเริ่มดำเนินธุรกิจจริงกว่า 700 ราย 30 ก.ย. 2560 04:19 30 ก.ย. 2560 04:19 ไทยรัฐ