วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้สามัคคีขับเคลื่อนสาธารณสุข

โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ.ให้กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะเป็นปลัด สธ.คนใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ว่า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นที่ปรึกษา ซึ่งยังเป็นเหมือนคน ในครอบครัวเดียวกันอยู่ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานด้วยความไม่ท้อถอย เหมือนอย่างที่ รมว.สธ.เคยบอกว่า การทำงานของเราบางทีถูกกดดันหลายเรื่อง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรี ท่านถูกกดดันยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นคนสาธารณสุขอย่าท้อถอย การทำงานถ้าสามารถรวมพลังกัน ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ความรัก สามัคคีเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆต่อไป มั่นใจว่าปลัดคนใหม่จะสามารถแปลงนโยบายของรัฐมนตรีสู่การปฏิบัติ ทำให้ ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากร สธ.มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ และขอมอบพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปางห้ามญาติ ให้ปลัด สธ.ท่านใหม่ เพื่อให้ทำงานต่างๆลุล่วงด้วยดี

นพ.เจษฎากล่าวว่า ตำแหน่งปลัด สธ.เป็นภาระ งานอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ อยากให้คนสาธารณสุขทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนด้วยความเป็นพี่น้อง สธ.เป็นเหมือนครอบครัว เพราะฉะนั้น ไฟในอย่านำออก ไฟนอก อย่านำเข้า หากสามัคคีการทำงานทุกอย่างก็จะลุล่วง.