วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้สามัคคีขับเคลื่อนสาธารณสุข

โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ.ให้กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะเป็นปลัด สธ.คนใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ว่า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นที่ปรึกษา ซึ่งยังเป็นเหมือนคน ในครอบครัวเดียวกันอยู่ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทำงานด้วยความไม่ท้อถอย เหมือนอย่างที่ รมว.สธ.เคยบอกว่า การทำงานของเราบางทีถูกกดดันหลายเรื่อง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรี ท่านถูกกดดันยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นคนสาธารณสุขอย่าท้อถอย การทำงานถ้าสามารถรวมพลังกัน ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ความรัก สามัคคีเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆต่อไป มั่นใจว่าปลัดคนใหม่จะสามารถแปลงนโยบายของรัฐมนตรีสู่การปฏิบัติ ทำให้ ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากร สธ.มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ และขอมอบพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปางห้ามญาติ ให้ปลัด สธ.ท่านใหม่ เพื่อให้ทำงานต่างๆลุล่วงด้วยดี

นพ.เจษฎากล่าวว่า ตำแหน่งปลัด สธ.เป็นภาระ งานอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ อยากให้คนสาธารณสุขทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนด้วยความเป็นพี่น้อง สธ.เป็นเหมือนครอบครัว เพราะฉะนั้น ไฟในอย่านำออก ไฟนอก อย่านำเข้า หากสามัคคีการทำงานทุกอย่างก็จะลุล่วง.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ.ให้กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะเป็นปลัด สธ.คนใหม่ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ 30 ก.ย. 2560 04:17 30 ก.ย. 2560 04:17 ไทยรัฐ