วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยร่วมอาเซียนสู่การพัฒนายั่งยืน

อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็น ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง พม. และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน

โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน คนยากจน และผู้ด้อย โอกาสอื่นๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ โอกาส ความท้าทาย และข้อเสนอแนะพัฒนาด้าน การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การส่งเสริมการ วิจัยและการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียน.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็น ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 30 ก.ย. 2560 04:15 30 ก.ย. 2560 04:15 ไทยรัฐ