วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักกฎหมาย แจงหลักการลี้ภัย ทำได้ตลอด ได้หรือไม่อยู่ที่ปลายทาง

นักกฎหมาย แจงหลักการขอสถานะลี้ภัย ทำได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ถือว่าทำส่วนตัวไม่เอี่ยวทางการ มักเลือกประเทศที่ตัวเองสัมพันธ์ด้วย แต่จะให้หรือไม่ให้ ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรอบคอบ...


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 60 แหล่งข่าวนักวิชาการด้านกฎหมาย อธิบายวิชาการถึงหลักการขอสถานะลี้ภัยของบุคคลว่า โดยหลักผู้ที่จะขอสถานะลี้ภัยนั้น ผู้นั้นทำได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ถือเป็นการดำเนินการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการของประเทศบ้านเกิดที่ผู้นั้นต้องละทิ้งไป โดยเมื่อผู้นั้นต้องการขอสถานะลี้ภัย ก็ต้องยื่นคำขอต่อประเทศที่ตนมั่นใจจะขอไปพำนักในสถานะผู้ลี้ภัย ปกติมักเลือกไปประเทศที่ผู้นั้นมีความสัมพันธ์ทางหนึ่งทางใดด้วย โดยผู้นั้นไม่สามารถที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศบ้านเกิด ไปต่อรองกับประเทศปลายทางที่จะขอลี้ภัย เพราะการขอลี้ภัยถือเป็นเรื่องกระทำโดยส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องที่ดำเนินอย่างโดยทางการของรัฐบ้านเกิด

ส่วนการพิจารณาว่าจะให้สถานะขอลี้ภัยหรือไม่ ขึ้นกับปลายทางนั้นที่มีอำนาจโดยตรงว่า จะอนุญาตให้สิทธิผู้นั้นได้เข้ามาพำนักในดินแดนของตนหรือไม่ โดยหลักๆ ส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยว่า จะกระทบหรือไม่ อย่างไร และหากให้สถานะลี้ภัยแล้ว จะกระทบต่อสิทธิดินแดนของประเทศตนหรือไม่ เขาก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อถามถึงสถานะล่าสุดที่มีข่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 จำเลยต้องโทษจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยทุจริตที่ละเลยตรวจสอบการระบายข้าวจนเกิดการทุจริตที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของโครงการจำนำข้าว กำลังขอสถานะลี้ภัย เช่น ประเทศอังกฤษ แหล่งข่าวอัยการ กล่าวว่า เขาสามารถขอลี้ภัยได้ตลอดเวลา และเป็นอำนาจโดยตรงของประเทศปลายทางจะพิจารณา

เมื่อถามว่า หากทราบเรื่องขอลี้ภัยในประเทศใด ทางการไทยสามารถยื่นคำร้องคัดค้าน หรือแจ้งแสดงสถานะของผู้นั้น ให้ประเทศปลายทางรับทราบได้หรือไม่ แหล่งข่าวอัยการ กล่าวว่า โดยปกติทางการประเทศบ้านเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องการขอสถานะลี้ภัยที่ผู้นั้นจะร้องขอ เพราะเป็นการกระทำเองโดยส่วนตัวของผู้นั้น ขณะที่ประเทศปลายทางคือผู้มีอำนาจและสิทธิในดินแดนนั้น โดยทั่วไปทางการประเทศบ้านเกิดจึงไม่ได้แจ้งสถานะของผู้นั้น เพื่อคัดค้านการขอสถานะลี้ภัย เสมือนการนำเอาประเทศเข้าไปเสี่ยงเป็นการต่อรอง รวมทั้งมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย แต่กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็รับทราบโดยทั่วไปแล้วว่าถูกดำเนินคดีอาญาและลงโทษ ขณะที่การให้สถานะลี้ภัยประเทศปลายทางย่อมพิจารณาโดยรอบคอบ อย่างไรก็ดี ในส่วนอัยการจะเป็นหลักพิจารณาดำเนินเรื่องการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากต่างประเทศ หากทราบที่พำนัก แหล่งที่อยู่ประจำชัดเจน ก็ดำเนินการตามหลักเกณฑ์.

นักกฎหมาย แจงหลักการขอสถานะลี้ภัย ทำได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ถือว่าทำส่วนตัวไม่เอี่ยวทางการ มักเลือกประเทศที่ตัวเองสัมพันธ์ด้วย แต่จะให้หรือไม่ให้ ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรอบคอบ... 29 ก.ย. 2560 18:21 29 ก.ย. 2560 19:49 ไทยรัฐ