วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ฉก.ลาดหญ้า ตรวจความพร้อมหน่วย ก่อนรับหน้าที่ดูแลชายแดนตะวันตก

ผบ.ร.29 รับตำแหน่ง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตรวจความพร้อมของหน่วย ก่อนสับเปลี่ยนกำลัง ดูแลชายแดนตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย. 60 พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ที่จะเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ในวันที่ 1 ต.ค. 60 ได้เป็นประธานการตรวจความพร้อมของหน่วย ก่อนออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ในนาม หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ตั้งเเต่ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่า กำลังพลทุกระดับจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในทุกภารกิจ

พ.อ.สราวุธ กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า รับผิดชอบพื้นที่ตามเเนวชายเเดน รวมทั้งสิ้น 5 อำเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 371 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 11,776.87 ตารางกิโลเมตร และมีจุดตรวจทั้งสิ้น จำนวน 8 จุดตรวจ โดยแบ่งเป็นจุดตรวจทางบก 6 จุดตรวจ และจุดตรวจทางน้ำอีก 2 จุดตรวจ โดยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจะต้องปฏิบัติตาม พันธกิจ 3 ประการ คือ 1. เฝ้าตรวจการณ์และป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา 2. จัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา และ 3. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในทุกโอกาส

ผบ.ร.29 พล.ร.9 ในฐานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กล่าวด้วยว่า ให้กำลังพลทุกนายพึงระลึกถึงหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายต้องรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เเละเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก เเละประเทศชาติต่อไป.

ผบ.ร.29 รับตำแหน่ง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตรวจความพร้อมของหน่วย ก่อนสับเปลี่ยนกำลัง ดูแลชายแดนตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา... 29 ก.ย. 2560 17:20 29 ก.ย. 2560 17:47 ไทยรัฐ