วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย จากเมืองศรีสัชนาลัย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย จากเมืองศรีสัชนาลัย ต่อยอดสู่วิถีชีวิตปัจจุบัน จากฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทย รวมทั้งต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทย ให้คงอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบัน..

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2020 นั้น ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Regional Hub ด้านศิลปหัตถกรรมของเอเชีย (Asian Craft Trading Nation) จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของ SACICT ที่จะเร่งดำเนินงานอนุรักษ์ สืบสาน และรวบรวมงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าจากฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทย เพื่อต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบัน

รวมทั้ง ผลักดันให้ SACICT CRAFT CENTER เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน เพราะความงดงามของหัตถศิลป์ไทย สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่างานหัตถศิลป์ให้ร่วมสมัยกับชีวิต และความต้องการในยุคปัจจุบัน

สำหรับระยะเวลา 14 ปี มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ครูศิลป์ของแผ่นดิน จำนวน 77 คน ครูช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 209 คน และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 55 คน

ครูพิสมัย ผุยพรม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2554 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องเงินลงยา ที่เป็นการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสู่การผลิตเครื่องประดับเงินได้อย่างงดงามและมีเอกลักษณ์ ครูขวัญ พลเหิม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 และนายณัฐวุฒิ พลเหิม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเงินสุโขทัย ที่ยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ได้อย่างมั่นคง รวมทั้งการต่อยอดประยุกต์รูปแบบเครื่องเงินให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และครูสุภัจนา เขาเหิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2556 ครูผู้อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องทองสุโขทัยให้กับชาวศรีสัชนาลัย โดยยึดคำว่า เต็มน้ำหนัก เต็มเนื้อทองพัฒนาฝีมือ คือ ทองนันทนา

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า ส่งผลให้เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา SACICT ผ่านการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองใบ Certification ISO 9001: 2015 จากบริษัท URS (United Registrar of Systems) ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) และองค์กรระดับสากลของ United Kingdom Accreditation Service: UKAS และ International Automotive Task Force: AITF ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดงานหัตถศิลป์ไทย.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย จากเมืองศรีสัชนาลัย ต่อยอดสู่วิถีชีวิตปัจจุบัน จากฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทย รวมทั้งต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทย ให้คงอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบัน.. 29 ก.ย. 2560 16:02 29 ก.ย. 2560 16:31 ไทยรัฐ