วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรกาฬสินธุ์หวั่น อากาศแปรปรวน เสี่ยงกุ้งก้ามกรามตายยกบ่อ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เร่งจับกุ้งก้ามกรามขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อ เสี่ยงขาดทุน หลังสภาพอากาศแปรปรวนทำให้กุ้งน็อกน้ำตาย ขาดทุนยับ...


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วงนี้พบว่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอากาศหนาวเย็นสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงเริ่มไม่กินอาหารและเริ่มน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงต้องเร่งจับกุ้งขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อเสี่ยงขาดทุน

เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายหนึ่งได้บอกว่า ในช่วงนี้มีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงตอนกลางคืนจนถึงช่วงเช้า ส่วนช่วงกลางวันมีอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้น้ำขาดออกซิเจน กุ้งที่เลี้ยงไว้ได้เกิดน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งจับกุ้งขายทั้งที่ยังไม่ได้ขนาดโตเต็มที่ แต่ก็ยังดีกว่าที่จะเสี่ยงเลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะเสี่ยงกุ้งน็อกตายทั้งบ่อซึ่งจะทำให้ขาดทุนย่อยยับได้ โดยขณะนี้พบว่าเริ่มมีเกษตรกรที่ประสบปัญหากุ้งน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งสภาพอากาศที่แปรปรวนจะกระทบต่อกุ้งโดยตรง เกษตรกรจึงต้องหมั่นดูแลกุ้งที่เลี้ยงไว้เป็นพิเศษในช่วงนี้ เพราะหากกุ้งน็อกตายทั้งบ่อจะทำให้ขาดทุนแถมยังจะเป็นหนี้สินอีกด้วย.

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เร่งจับกุ้งก้ามกรามขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อ เสี่ยงขาดทุน หลังสภาพอากาศแปรปรวนทำให้กุ้งน็อกน้ำตาย ขาดทุนยับ... 29 ก.ย. 2560 10:45 29 ก.ย. 2560 12:15 ไทยรัฐ