วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่อง บัตรคนจน หรือชื่อเป็น ทางการว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลายเป็นประเด็นคำถามถึงรัฐบาลมากมายหลายคำถาม เนื่องจาก เป็นเรื่องใหม่ เป็นการวางโครงสร้างไปสู่รัฐสวัสดิการในอนาคต นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของคุณภาพชีวิตประชาชน

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึ้น ถูกฝาถูกตัวและเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดและตรงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เช่น รถเมล์ฟรี บัตรทองรักษาฟรีทุกโรค มีแต่คนรวยไปใช้บริการ

เบื้องต้น บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสองประเภทคือ บัตรสำหรับคนในต่างจังหวัดและบัตรสำหรับคนใน กทม. และ ปริมณฑล 7 จังหวัด ซึ่งมีความแตกต่างกันแค่ สามารถใช้กับรถเมล์ฟรี หรือบัตรใยแมงมุม เท่านั้น เหตุผลง่ายๆคือในต่างจังหวัดไม่มีรถเมล์ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรใยแมงมุม ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆใช้ได้เหมือนกันทุกประการ

การใช้งานบัตรดังกล่าวก็เหมือนกับการใช้บัตรเดบิตของธนาคารโดยทั่วไป คือต้องใช้กับร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตร และไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้ แยกเป็นจำนวนวงเงินที่จะสามารถใช้จ่ายได้ดังนี้ ถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ใช้วงเงินในบัตรได้ 200 บาทต่อเดือน ถ้าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ใช้วงเงินในบัตรได้ 300 บาทต่อเดือน ถ้าไม่ใช้วงเงินตามเวลาที่กำหนดหรือใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดออกไปทุกเดือน

เงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำไปซื้อของกินของใช้ประจำวัน ตามร้านค้าที่กำหนด เช่น ข้าว อาหารแห้ง กะปิ น้ำปลา ยกเว้นสุราบุหรี่ ของมึนเมา ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว 200-300 บาท ก็คงใช้ได้แค่บรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือค่าครองชีพได้ทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ส่วนที่ 2 คือ การใช้เป็นส่วนลดในการ ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน ส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ประชาชนก็ต้องออกส่วนต่างเอง จะเกินไปเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น

การใช้สิทธิในบัตรดังกล่าว สามารถที่จะมอบให้ผู้อื่นไปใช้ได้ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น ในครอบครัวที่มีสามี ภรรยา หรือบุตรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกี่คนก็สามารถนำไปใช้ได้ในสิทธิที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละบัตร เข้าใจง่ายๆคือสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับบัตรแต่ละใบ

ในอนาคต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะรวมสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่รัฐให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพียงแต่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้เพียงบัตรเดียว ใช้ได้ทั้งการโอนเงินและรับโอน เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ถือบัตรสามารถที่จะเติมเงินเองได้ด้วย เพื่อเป็นการลดใช้เงินสดตามนโยบายรัฐบาล

ประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเชื่อมโยงกับประเทศไทย 4.0 เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เพียงแต่ว่าในระยะเริ่มต้นอาจจะขลุกขลักในวิธีการใช้งาน ใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะชินไปเองนะโยม.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

ย้ำกันอีกครั้ง!!! เว็บตรวจผลลงทะเบียนคนจน VS บัตรใช้ทำอะไรได้?

การทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่อง บัตรคนจน หรือชื่อเป็น ทางการว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลายเป็นประเด็นคำถามถึงรัฐบาลมากมายหลายคำถาม เนื่องจาก เป็นเรื่องใหม่ เป็นการวางโครงสร้างไปสู่รัฐสวัสดิการในอนาคต 29 ก.ย. 2560 10:34 30 ก.ย. 2560 11:37 ไทยรัฐ