วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กปุย' ส่งไม้ต่อ ผบ.ทสส.ให้ 'บิ๊กต๊อก' สานงานกองทัพไทย

"บิ๊กปุย" มอบหน้าที่ ผบ.ทสส.ให้ "บิ๊กต๊อก" กองทัพไทยจัดยิ่งใหญ่พิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) มีการจัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ระหว่าง พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ กับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ พร้อมทั้งมีการสวนสนามเทิดเกียรติฯ หลังจากที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็น ผบ.ทสส. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 แทน พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทางกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ ผบ.ทสส. โดยการจัดกำลังในพิธีสวนสนามฯ ประกอบด้วยกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพ จำนวน 5 กองพัน รวมทั้งกองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนยานยนต์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมพิธีด้วย

พล.อ.ธารไชยยันต์ กล่าวสดุดีตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติงานของ พล.อ.สุรพงษ์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กองทัพไทยเป็นปึกแผ่นและเป็นที่ศรัทธาของประชาชน ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งสานต่อเจตนารมณ์ของ ผบ.ทสส. เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนสืบต่อไป

ขณะนี้ พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวส่งมอบหน้าที่ตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งขาติ (สตช.) ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมมือร่วมใจทุ่มเททำงานในรอบปีช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง ผบ.ทสส. อย่างเต็มที่ความสามารถ ทำให้ภารกิจและบทบาทสำคัญที่กองทัพไทยรับผิดชอบตลอดจนการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนได้รับความชื่นชมตลอดมา ซึ่งสิ่งสำคัญอยู่ที่ความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหลักทำให้งานทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ และตนขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ธารไชยยันต์ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สำคัญจากกองทัพไทย จะนำพากองทัพไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ

จากนั้น พล.อ.ธารไชยยันต์ กล่าวรับตำแหน่งว่า ขอขอบคุณ ผบ.ทสส.ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ และยังให้ความเมตตาในขณะปฏิบัติราชการร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะในการทํางานเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตนอย่างมากมาย ซึ่งตนขอนำกลับไปปฏิบัติทั้งในด้านการปกครอง การบังคับบัญชา และการปฏิบัติราชการต่อไป ในโอกาสที่ ผบ.ทสส.อำลาชีวิตราชการนี้ ตนและเพื่อนข้าราชการทุกคนจะร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกองทัพและประเทศชาติ สานต่อนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้ตนและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกเรื่องทุกโอกาสด้วยความเคารพ

สำหรับประวัติของ พล.อ.ธารไชยยันต์ นั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ อาทิ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร อาทิ อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เจ้ากรมยุทธการทหาร รองเสนาธิการทหาร และเสนาธิการทหาร นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ ตุลาการศาลทหารกรุงเทพฯ กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย.

"บิ๊กปุย" มอบหน้าที่ ผบ.ทสส.ให้ "บิ๊กต๊อก" กองทัพไทยจัดยิ่งใหญ่ พิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ 29 ก.ย. 2560 10:29 29 ก.ย. 2560 10:52 ไทยรัฐ