วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ้กกว่าเดิม

ที่ประชุม สนช.ลากตั้งลง มติเอกฉันท์ 198 เสียง เห็นชอบร่าง ก.ม.ลูกฉบับล่าสุดคือ ร่าง พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญที่ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ยกเครื่องใหม่ให้ฮ่อแรดกว่าเดิม

จะฮ่อแรดขนาดไหน “แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตฉายหนังตัวอย่างให้ชม

สรุปอย่างย่อๆคือ ร่าง พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฝีมืออจ.มีชัย เซียนกฎหมายเหยียบหิมะไร้รอย เขียนเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอีก 50 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ก.ม.ฉบับเก่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไปวินิจฉัยได้เมื่อมีปัญหาขัดแย้งในการตีความกฎหมายตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป

แต่ ก.ม.ฉบับใหม่ เปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยคำร้องได้ทันที แม้ไม่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างองค์กร

หรือ ก.ม.เก่า ประชาชนไม่สามารถยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน

แต่ ก.ม.ใหม่เปิดช่องให้ประชาชนสามารถร้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดให้นุงนังพันเต

พูดง่ายๆคือ ขยายอาณาเขตให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดได้กว้างกว่าเก่าอีกเท่าตัว

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และหน่วยงานของรัฐทุกองค์กร

ศาลรัฐธรรมนูญชี้อย่างไร ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม ห้ามหือห้ามอือ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ที่เด็ดสะระตี่ยิ่งกว่านั้นคือ พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพิ่มมาตรการสำคัญเพื่อปกป้องคุ้มครองศาลรัฐธรรมนูญ

ห้ามไม่ให้บุคคลใดวิพากษ์-วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย เสียดสี อาฆาตมาดร้าย

หรือมีเจตนาไม่สุจริตหวังให้ผู้อื่นเห็นคล้อยตาม

ใครบังอาจวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวาจา หรือด้วยข้อเขียนที่มีถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรง ฯลฯ

จะมีความผิดฐานละเมิดศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งลงโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับ 5 หมื่นบาท หรือลงโทษ 2 เด้งทั้งปรับทั้งจำ

ฉะนั้น ถ้าไม่อยากติดคุกฟรี อย่าเผลอรุ่มร่ามวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นอัน ขาดเชียว!

อย่างไรก็ดี แม้ร่าง พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญหลายประการ

แต่ที่ยังเท่าเดิม คือให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน

และที่ลดลงคือ ลดวาระการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมที่อยู่ยาวจนรากงอก 9 ปี

ก.ม.ใหม่ ลดวาระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลือ 7 ปี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าเมื่อร่าง ก.ม.ลูกฉบับใหม่ ประกาศใช้อย่างเป็นทาง การ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาเต็มพิกัด 9 ปี จะต้องเก็บฉากกลับบ้านพร้อมกัน

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 4 คน คาดว่าจะมี 3 คนที่คุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจากเป็น “ศาสตราจารย์” ไม่ครบ 5 ปี

เท่ากับจะเหลือตุลาการเฝ้าศาลรัฐธรรมนูญเพียง 1 เดียว

ปัญหาคือศาลรัฐธรรมนูญต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 7 คน

เนี่ย...มันยุ่งตรงนี้แหละท่านพระครู.

“แม่ลูกจันทร์”

ที่ประชุม สนช.ลากตั้งลง มติเอกฉันท์ 198 เสียง เห็นชอบร่าง ก.ม.ลูกฉบับล่าสุดคือ ร่าง พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญที่ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ยกเครื่องใหม่ให้ฮ่อแรดกว่าเดิม 29 ก.ย. 2560 10:01 29 ก.ย. 2560 11:20 ไทยรัฐ