วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐจัดให้!กองทุนหมู่บ้าน5พัน ล. ส่งรถธงฟ้า365คัน วิ่งทั่วไทยรับบัตรคนจน

รัฐอนุมัติเงิน 5,247 ล้านบาท ให้ กองทุนหมู่บ้านทำโครงการประชารัฐ คาดเดือน ต.ค.60 อนุมัติได้กว่า 80% ของวงเงิน 15,000 ล้านบาท ด้าน “สนธิรัตน์” เปิดตัวรถธงฟ้าประชารัฐนำร่อง 365 คัน วิ่งขายสินค้าราคาถูกกว่า 2,000 ตำบลทั่วประเทศ รองรับบัตรคนจน 1 ต.ค.ยันแม้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรครบ 20,000 แห่ง รถโมบายก็จะยังวิ่งให้บริการต่อ พร้อมเพิ่มกลุ่มอาหารสด ยารักษาโรคขายในโครงการด้วย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเพิ่มเติมอีกจำนวน 26,240 กองทุน คิดเป็นจำนวนโครงการ 27,470 โครงการ วงเงินรวม 5,247 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับที่ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 55,393 กองทุน วงเงินรวม 11,077 ล้านบาทคิดเป็น 74.75% ของเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 15,000 ล้านบาท คาดว่าภายในเดือน ต.ค.นี้จะสามารถอนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐได้ไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน

“โครงการ 5 อันดับแรกที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ โครงการบริการชุมชน 19.53%, โครงการร้านค้าชุมชน 46.28%, โครงการปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ 13.42%, โครงการน้ำดื่มชุมชน 11.91% และโครงการบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 8.81%”

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุมัติเงินโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศโครงการล้านที่ 2 อีกจำนวน 572 กองทุน เป็นเงิน 572 ล้านบาท รวมทั้งได้หารือถึงเงินของโครงการที่เหลืออยู่อีก 10,365 ล้านบาท โดยหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจะเข้าโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้ คาดว่ากองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนล้านที่ 2 ประมาณ 50% หรือประมาณ 5,000 กองทุน ส่วนกองทุนที่เหลือ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูแบบเข้มข้น เพื่อแก้ไขการดำเนินงานใหม่ภายในเดือน ธ.ค.นี้

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวหลังเปิดตัวร้านธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (โมบาย ยูนิต) ว่า วันที่ 1 ต.ค.นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จะสามารถใช้บัตรได้อย่าง เป็นทางการ กระทรวงฯ จึงจะนำรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่จำนวน 365 คัน ที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ออกวิ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 ตำบล ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือในบางพื้นที่ที่ยังไม่มีร้านธงฟ้าประชารัฐ

“เท่าที่ได้รับรายงานจากกรมบัญชีกลางพบว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐไปแล้ว 4,100 แห่ง คาดว่าจนถึงวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะสามารถติดตั้งเครื่องได้เพิ่มเป็น 5,000 แห่ง ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมทุกตำบล แต่ได้แก้ไขด้วยการนำรถโมบายออกวิ่งให้บริการประชาชนก่อน และแม้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรครบ 20,000 แห่ง รถโมบายก็ยังจะวิ่งให้บริการต่อ เพราะเป้าหมาย คือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด”

สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ขณะนี้มี 24 ราย คือ บริษัทสหพัฒนพิบูล, พีแอนด์จี, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, ยูนิลีเวอร์ไทย, ไทยฟู้ดแคนนิ่ง, ทวีชัย ฟู้ด, พูนสินทั่งง่วน ฮะ,โรงงานผลิตอาหารไทย, เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง, สหกรณ์การเกษตรพิมาย, องค์การคลังสินค้า, ทิปโก้, กรีนสปอต, น้ำมันพืชปทุม, ไร่ธัญญะ, ฟรีสแวนด์คัมพิน่า, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, ไทยเซ็นทรัลเคมี, มหาวงศ์การเกษตร, เจียไต๋, โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์, เอกยวงศ์, ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ และไอซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสินค้าที่ผู้ผลิตจะส่งมาจำหน่ายภายในร้านธงฟ้าประชารัฐและรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่จะครอบคลุม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ปัจจัยทางการเกษตร และล่าสุดได้เพิ่มกลุ่มสินค้าอาหารสด กลุ่มยารักษาโรคเข้ามาขายด้วย โดยเฉลี่ยสินค้าจะมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด 10-20%

ทั้งนี้ โครงการธงฟ้าประชารัฐ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้น เพื่อรองรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร 200 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาทต่อเดือน “ปัจจุบันมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในระบบฐานข้อมูลกลางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศที่ประสงค์ติดตั้งเครื่องรูดบัตร 16,100 แห่ง ใน 924 อำเภอ 6,329 ตำบล แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 50 เขต 169 แขวง และ 76 จังหวัด มี 878 อำเภอ 7,256 ตำบล”.

รัฐอนุมัติเงิน 5,247 ล้านบาท ให้ กองทุนหมู่บ้านทำโครงการประชารัฐ คาดเดือน ต.ค.60 อนุมัติได้กว่า 80% ของวงเงิน 15,000 ล้านบาท ด้าน “สนธิรัตน์” เปิดตัวรถธงฟ้าประชารัฐนำร่อง 365 คัน วิ่งขายสินค้าราคาถูกกว่า 2,000 ตำบลทั่วประเทศ 29 ก.ย. 2560 09:23 29 ก.ย. 2560 10:03 ไทยรัฐ