วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษียณอายุราชการ ปลดภาระอันหนักหน่วง

โดย ซี.12

16.30 น. เมื่อวานนี้เป็นนาทีสุดท้ายที่ ข้าราชการ ทั้งหลายที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการได้ปลดภาระอันหนักหน่วงที่รับผิดชอบมาตลอดชีวิตราชการออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งปลัดกระทรวง และอธิบดี ที่มีพิธีอำลาอาลัยกันอย่างซาบซึ้งน้ำตาคลอ แต่ก็มีบ้างที่เก็บของจากไปเงียบๆ

อย่างไรก็ตาม มีปลัดกระทรวง และอธิบดีหลายคนที่ยังมีภารกิจอื่นให้ทำหลังเกษียณหลายตำแหน่ง อย่างเช่น สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่การงานประเดประดังเข้ามามากมาย พอพ้นจากปลัดก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม โดยก่อนหน้านี้เป็น ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งการเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ส่วนชีวิตหลังเกษียณของ กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วน จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับกรรมการปฏิรูปประเทศ มีงานให้ปลัดกระทรวงที่กำลังจะเป็นอดีตเข้าร่วมด้วย เช่น นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สำหรับ ปลัดกระทรวง รายอื่นๆถึงเกษียณไปก็คงไม่มีใครว่างเพราะโดยชื่อชั้นแล้วยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ อย่างเช่น อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ม.ล.ปุณฑริกา สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ

สำหรับ ปลัดกระทรวงใหม่ ซึ่งเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้วในการเข้าไปทำงานวันแรกเช้าวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ มีมากกว่า 8 ราย เพราะนอกจากการเกษียณอายุแล้วยังมีการย้ายปลัดกระทรวงคนเก่าไปสู่ตำแหน่งอื่น จึงมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงใหม่ จึงทำบันทึกไว้พร้อมกันโดยเริ่มต้นตามลำดับเวลาที่ ครม.เห็นชอบ การแต่งตั้งคือ 18 กรกฎาคมมี 3 ปลัดจาก 3 อธิบดีในกระทรวง ได้แก่ ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อังคารถัดมา 25 กรกฎาคมมีการแต่งตั้งรวดเดียว 6 รายโดย 2 รายแรกเป็นรายการข้ามห้วยคือ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี โอนไปเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยโอนไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ขึ้นจากรองปลัดมี พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ ธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และที่ขึ้นจากอธิบดีในกระทรวงนั้นมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อังคารที่ 1 สิงหาคม ไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวง แต่อังคารที่ 8 สิงหาคม มี เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ จากรองปลัดขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายเดียว วันที่ 15 และ 22 สิงหาคมก็ไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงจนถึงวันที่ 29 สิงหาคม จึงมี การุณ สกุลประดิษฐ์ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอันจบสิ้นการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงใหม่ 11 ราย

โดยมี ปลัดกระทรวงฝ่ายพลเรือนคนเดิม ที่อยู่ทำงานต่อไปใน 8 กระทรวงคือ สมชาย สัจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นพ.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบถ้วน 19 ปลัดกระทรวงในฝ่ายพลเรือน


“ซี.12”

16.30 น. เมื่อวานนี้เป็นนาทีสุดท้ายที่ ข้าราชการ ทั้งหลายที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการได้ปลดภาระอันหนักหน่วงที่รับผิดชอบมาตลอดชีวิตราชการออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งปลัดกระทรวง 29 ก.ย. 2560 09:13 29 ก.ย. 2560 11:36 ไทยรัฐ