วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อคส.ชง สคร.พัฒนาพื้นที่คลังสินค้าธนบุรี ผุดคอมมูนิตี้มอลล์สร้างรายได้

พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแผนการลงทุนโครงการพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี 1 กรุงเทพฯ บนพื้นที่เกือบ 20 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ผสมกับศูนย์การเรียนรู้และคลังแสดงสินค้าทางการเกษตร ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)พิจารณา เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กรในระยะยาว จากปัจจุบัน ที่ อคส.มีรายได้รวมจากการให้เอกชนเช่าคลังสินค้าปีละ 70 ล้านบาท เบื้องต้น จากการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชน พบว่า มีเอกชนสนใจร่วมทุน 4 ราย คือ กลุ่มแกรนด์ เอสเสท, นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้, สยามพิวรรธน์ และยูนิเวนเจอร์ หากแผนได้รับความเห็นชอบ คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างภายใน 2 ปี หรือเสร็จภายในปี 63

สำหรับโครงการพัฒนาคลังสินค้าธนบุรีนั้น อคส.ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทางการเงินและการลงทุน เบื้องต้นจะดำเนินการพัฒนาโครงการด้วยวิธีร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (พีพีพี) ซึ่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่า มูลค่าลงทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ศูนย์สาธิตการเรียนรู้ด้านการเกษตร และจะต้องทำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์ก และคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ เป็นต้น.

พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแผนการลงทุนโครงการพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี 1 กรุงเทพฯ บนพื้นที่เกือบ 20 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 29 ก.ย. 2560 08:55 29 ก.ย. 2560 09:54 ไทยรัฐ