วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำ พศ.มือประสานคณะสงฆ์-รัฐบาล

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานศาสนูปถัมภ์ ครบรอบสถาปนา พศ. มีนายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.พศ. รักษาราชการ ผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยนายกนกกล่าวว่า ในวาระครบรอบปีที่ 15 การทำงานจากนี้ไปของ พศ.ขอให้ข้าราชการส่วนกลาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) เน้นสนองงานคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องยึดมั่นในความดี มีหิริโอตตัปปะ เนื่องจากอยู่ใกล้วัด พระภิกษุ ซึ่งวัดและพระภิกษุ คือ เครื่องหมายของคุณความดี เมื่อทำงานใกล้ชิดคุณความดีแล้ว ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับที่มาทำงานด้านนี้ด้วย และต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่ทางราชการกำหนด

นายกนกกล่าวต่อไปว่า พศ.และ พศจ. เป็นหน่วยงานที่มีผู้บังคับบัญชา 2 ฝ่าย คือ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมหาเถรสมาคม หมายถึง คณะสงฆ์ และรัฐบาล ดังนั้น จึงขอให้ พศ.ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานการทำงานระหว่างรัฐบาลและคณะสงฆ์ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ไม่ควรเลือกว่าอยู่ฝ่ายไหน หากทำเช่นนี้จะทำให้ พศ. สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และทำหน้าที่ในการดูแล ส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้มีประสิทธิภาพต่อไป ส่วน พศจ.นั้น ขอให้ยึดแนวทางที่ตนได้กล่าวมาข้างต้น แต่อาจจะย่อส่วน คือ ทำหน้าที่เลขาธิการของคณะสงฆ์จังหวัด และเป็นตัวแทนของ พศ. โดยต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้แทนของรัฐบาล ในการดูแลสถาบันสงฆ์ สถาบันพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปด้วย.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานศาสนูปถัมภ์ ครบรอบสถาปนา พศ. 29 ก.ย. 2560 04:07 29 ก.ย. 2560 04:08 ไทยรัฐ