วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งอนุบริหารคุม ผอ.องค์การค้าฯ สกัดอำนาจล้นมือ

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะ อนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพด้านธุรกิจองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 7 คน มีเลขาธิการ สกสค. เป็นประธาน ทำหน้าที่ให้คำ แนะนำเรื่องการบริหารงาน การกำกับ และติดตามการดำเนินงานของ ผอ.องค์การค้าฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ปล่อยให้มีอำนาจล้นมือคิดจะทำอะไรก็ได้จนสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์การค้าฯจนถึงทุกวันนี้

“ที่ผ่านมาการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ ผอ.องค์การค้าฯหลายเรื่องสร้างความเสียหาย ไม่รู้ว่าเพราะเจตนาหรือไม่ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ก็สร้างความเสียหายทำให้องค์การค้าฯขาดทุนปีละกว่า 200 ล้านบาท และยังเป็นหนี้อยู่ขณะนี้สูงถึง 5,000 กว่าล้าน สาเหตุหนึ่งมาจากการปล่อยอำนาจให้ ผอ.องค์การค้าฯตัดสินใจมากเกิน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารงาน อย่างไร ก็ตาม เป็นการกำกับดูแลเฉพาะในเรื่องของนโยบาย ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานในเชิงลึก ดังนั้น การมีคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพด้านธุรกิจองค์การค้า ของ สกสค.จึงน่าจะช่วยบริหารงานให้องค์การค้าฯกลับมามีกำไรได้อีกครั้งแน่นอน” ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯกล่าว.

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. 29 ก.ย. 2560 04:02 29 ก.ย. 2560 07:48 ไทยรัฐ