วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สังเวยชีวิต "โรคหลอดเลือดหัวใจ" พุ่ง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 29 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอชวนประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจ หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.4 ล้านคน สำหรับไทยตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 21,008 ราย สำหรับปี 2560 สมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า “Share the power” หรือ “แบ่งปันพลังใจ” คือ ร่วมกันแบ่งปันวิธีสร้างพลังใจ และบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง มุ่งเน้นรณรงค์ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่ และไขมันในเลือดสูง โดยประเด็นในการรณรงค์ 3 ข้อ คือ 1.เติมพลังให้หัวใจ บริโภคอาหารและน้ำ ช่วยเติมพลังให้หัวใจคุณแข็งแรง ลดอาหาร หวาน มัน เค็มจัด เพิ่มผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 2.ออกกำลังกายให้หัวใจขยับ และทำตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอและ 3.รักหัวใจ งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพหัวใจ.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 29 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอชวนประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจ... 29 ก.ย. 2560 03:56 29 ก.ย. 2560 04:00 ไทยรัฐ