วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ผังเมืองจัดการต่อ-อนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ

(แฟ้มภาพ)

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายศักดิ์ชัย บุญมา รอง ผอ.สำนักผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬว่า ภายหลังที่ชาวชุมชนป้อมมหากาฬให้ความร่วมมือกับ กทม. รื้อย้ายบ้านในป้อมมหากาฬจำนวน 12 หลังออกจากพื้นที่ ขณะนี้เหลือบ้านอีก 3 หลัง ที่ชาวชุมชนอยู่ระหว่างรื้อถอน ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือบ้านอยู่ในพื้นที่ปัอมมหากาฬอีกจำนวน 18 หลัง ซึ่งชาวชุมชนได้เสนอให้ กทม.อนุรักษ์ไว้ทั้งหมด กรณีนี้ คณะผู้บริหารได้มอบหมายให้สำนักผังเมือง พิจารณาว่าจะอนุรักษ์บ้านทั้ง 18 หลังอย่างไร หรือจะอนุรักษ์บ้านทั้งหมดที่เสนอมาหรือไม่ คาดว่าภายในเดือนตุลาคมจะได้ข้อสรุป เบื้องต้น ประเด็นในการพิจารณาบ้านอนุรักษ์ของสำนักผังเมือง อาทิ มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ ต้องซ่อมแซมมากน้อยเพียงใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ที่สำคัญบ้านที่อนุรักษ์ไว้จะต้องไม่มีผู้อาศัยอยู่.