วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน แล้ว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน จำนวน 70 คน

วันที่ 28 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน จำนวน 70 คน (ยังสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้)

โดยให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน จำนวน 70 คน 28 ก.ย. 2560 21:21 28 ก.ย. 2560 21:28 ไทยรัฐ