วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.จับมือเครือข่ายเด็กสตรี เปิดตัว เฟซบุ๊กเพจ Because We Care

พม.และรพ.ตำรวจและเครือข่ายเด็กสตรี เปิดเฟซบุ๊กเพจ Because We Care แจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสอดคล้องกับยุคที่ผู้คนแจ้งเหตุทางเฟซบุ๊กมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 ที่โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ผ่านทาง Facebook Page ชื่อ “Because We Care” มีคณะผู้บริหารพม. พร้อมด้วยพล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ผู้แทนภาคีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือเด็กเยาวชน สตรี ที่ถูกกระทำรุนแรง รวมทั้ง ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณสุนิสา สุขบุญสังข์ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ในฐานะพรีเซนเตอร์ Facebook Page ดังกล่าวเข้าร่วมงาน 


พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวว่า พม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ โดยคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ผ่านทาง Facebook Page ชื่อ “Because We Care” ด้วยการพัฒนารูปแบบการรวมพลังของภาคีเครือข่ายตามหลักประชารัฐให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่มีการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์กอย่างกว้างขวางรวดเร็ว และพบว่ามีการแจ้งเหตุเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊กจนนำไปสู่การเข้าช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เฟซบุ๊กเพจ “Because We Care” จะเป็นอีกช่องทางในการแจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในกรณีต่างๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถระงับยับยั้งก่อนเกิดเหตุความรุนแรง ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม ด้วยการแจ้งข้อมูลที่พบเห็นเหตุการณ์มายังเฟซบุ๊กเพจ “Because We Care” ซึ่งพม. และโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

ด้าน พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและช่วยกันป้องความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและสตรี และปีนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก “Because We Care”.

พม.และรพ.ตำรวจและเครือข่ายเด็กสตรี เปิดเฟซบุ๊กเพจ Because We Care แจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสอดคล้องกับยุคที่ผู้คนแจ้งเหตุทางเฟซบุ๊กมากขึ้น... 28 ก.ย. 2560 17:03 28 ก.ย. 2560 17:23 ไทยรัฐ