วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จัด 100 ปี ธงชาติไทย นำ ขรก.-จนท.ร่วม 'ร้องเพลง-เชิญธงชาติ'

รองปลัดฯ มท.นำข้าราชการ-พนักงานในสังกัด ร่วม "เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ณ บริเวณหน้าห้องโถงกลาง อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ในปี 2560 นี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" โดยให้เริ่มนับตั้งแต่ 28 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี และเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเป็นปีแรก และถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น. ของวันนี้ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และเชิญชวนให้ทุกๆ จังหวัดจัดพิธีการเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติในลักษณะเดียวกันกับที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

"ธงชาติ" นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของแต่ละชาติ ที่สามารถจะบอกได้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติใด และธงชาติมักมีเรื่องราว มีความเป็นมาที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญของแต่ละชาติอย่างแนบแน่น ทำให้ธงชาติกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ความลึกซึ้ง และทุกประเทศถือว่าเป็นของสูงที่ควรแก่การหวงแหนและเคารพ ซึ่งตามประวัติศาสตร์เรื่องธงชาติที่บันทึกไว้ประเทศไทยของเรามีการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นธงสีแดงประดับไว้ตามเรือเดินสมุทรต่างๆ จากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นธงจักรสีขาวในผืนผ้าแดง มาจนถึงธงช้างสีขาวบนผ้าสีแดง ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ดังเช่นปัจจุบันเพื่อความเป็นสากล ทรงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และพระองค์ทรงพระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่า "ธงไตรรงค์" พร้อมความหมาย สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ และ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา

สำหรับกิจกรรม "เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย" ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้นในวันนี้ พร้อมกับทำเนียบรัฐบาล ภายใต้สัญลักษณ์ "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ" เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ร้องนำ และมีสมาชิก อส. (ทำหน้าที่พลเชิญธง) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพลังแห่งความจงรักภักดีและสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยฯ ในจังหวัดต่างๆ ได้จัดขึ้นพร้อมกับทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

รองปลัดฯ มท.นำข้าราชการ-พนักงานในสังกัด ร่วม "เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 28 ก.ย. 2560 15:57 28 ก.ย. 2560 16:36 ไทยรัฐ