วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แม่ทัพฟ้า' สับเปลี่ยน 'กกล.ทอ.ฉก.9' 297 นาย ลงทำหน้าที่ 3 จชต.

"แม่ทัพฟ้า" ทำพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ใน 3 จชต.เพื่อสับเปลี่ยนกำลังพลทำหน้าที่ จำนวน 297 คน พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวทางการแก้ปัญหา...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 60 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี

จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพอากาศได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยกองทัพอากาศมีหน่วยในพื้นที่คือ "กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9" ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้ มีกำลังพลที่บรรจุใหม่ จำนวน 297 คน โดยในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น สำนักงานศูนย์ติดตาม และสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ ร่วมกับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการให้แก่กำลังพล ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปสับเปลี่ยนหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน กระผมขอชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ตามวาระในวันนี้ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป.

"แม่ทัพฟ้า" ทำพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ใน 3 จชต.เพื่อสับเปลี่ยนกำลังพลทำหน้าที่ จำนวน 297 คน พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวทางการแก้ปัญหา... 28 ก.ย. 2560 14:22 28 ก.ย. 2560 14:50 ไทยรัฐ