วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 70 มาตรา 

วันที่ 28 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 70 มาตรา 

ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 70 มาตรา มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป 28 ก.ย. 2560 13:34 28 ก.ย. 2560 15:51 ไทยรัฐ