วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูมิพลังแห่งนวธารา เข็มกลัดเพชรดีไซน์พิเศษ

จากแรงบันดาลใจในน้ำพระทัยที่ทรงมุ่งมั่นจัดการทรัพยากรน้ำ

ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้จัดทำชุดเข็มกลัดคอลเลกชั่นพิเศษ “ภูมิพลังแห่งนวธารา” เป็นรูปกังหันประดับเพชร พร้อมสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) ดีไซน์หนึ่งเดียวในโลกเข็มกลัดเพชรคอลเลกชั่น “ภูมิพลังแห่งนวธารา” ได้รับการออกแบบเป็น 2 ชั้น สามารถถอดแยกชิ้นในส่วนของเลขเก้าไทย (๙) และหมุนได้ 360 องศา

โดยมีให้เลือก 3 แบบ ซึ่งเป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น ได้แก่ แบบ “นวพัชร” พลังแห่งเพชรทั้งเก้า การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากความพลิ้วไหวของสายน้ำ ที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวอันเป็นนิรันดร์ โดยได้เรียงร้อยตราสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) ทั้ง 9 ดวง ลงบนเข็มกลัดทั้ง 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นตราเลขเก้าไทย (๙) ประดับเพชรโดยรอบ พร้อมเรือนทองฉลุลายอ่อนช้อย เปรียบดังพลังของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวไทย ส่วนชั้นที่สอง ได้รับแรงบันดาลใจจากกังหันน้ำชัยพัฒนา ประดับด้วยสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) ที่มีลักษณะคล้ายช้าง 9 เชือก ซึ่งถือเป็นช้างมงคลคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย จัดทำขึ้นเพียง 19 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 259,000 บาท

แบบ “นวพรรณ” สื่อถึงความประณีตงดงามแห่งเลขเก้า โดยเข็มกลัดชั้นแรกเป็นตราสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) ประดับเพชรโดยรอบ พร้อมเรือนทองลายฉลุรูปใบโพธิ์ สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนชั้นที่สอง ได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของสายน้ำ ที่โอบล้อมแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์และผาสุกผลิตขึ้นจำนวน 59 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 199,000 บาท

สุดท้ายแบบ “นวพร” พรแห่งรัชกาลที่ 9 อีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนตัวของกังหันอันมั่นคงและทรงพลัง โดยเข็มกลัดชั้นแรก เป็นตราเลขเก้าไทย (๙) ประดับด้วยเพชรตราสัญลักษณ์รูปดวงประทีป พร้อมเรือนทองฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม สื่อถึงพลังแห่งสายน้ำที่ส่งต่อให้กังหันได้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง ชั้นที่สอง เป็นดีไซน์รูปกังหันแปดแฉก สื่อถึงการเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง แข็งแรง แบบนี้มีจำนวน 199 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 59,900 บาท เข็มกลัดทั้ง 3 แบบ เปิดรับจองถึง 30 ก.ย. ที่เคาน์เตอร์ “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” ในห้างสรรพสินค้าโซนพลาซ่าทั่วประเทศ และพร้อมจำหน่ายในวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา.

ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้จัดทำชุดเข็มกลัดคอลเลกชั่นพิเศษ “ภูมิพลังแห่งนวธารา” เป็นรูปกังหันประดับเพชร พร้อมสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) 28 ก.ย. 2560 13:20 28 ก.ย. 2560 13:22 ไทยรัฐ