วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวิล หวั่นถ่ายโอนอำนาจงาน ตร.เหลว ควรเร่งกระจายให้อปท.

"ถวิล" หวั่น ถ่ายโอนงานตร.เหลว ตั้งข้อสังเกต การบังคับใช้ก.ม.ถ่ายโอน 2 ฉบับ ให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ชุดพล.อ.บุญสร้าง เห็น ผ่านมากว่า 10 ปี ไม่มีการดำเนินการใดๆ ควรเร่งกระจายอำนาจให้ อปท.

วันที่ 28 ก.ย. นายถวิล ไพรสณฑ์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการตำรวจ จะโอนภารกิจ 11 ด้าน ออกจาก สตช. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล แต่หลายกระทรวง หรือหน่วยงานนั้นๆ ต่างระบุ ไม่มีความพร้อมนั้นว่า ในการโอนภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจ ควรให้เวลาหน่วยงานต่างๆ ที่จะรับถ่ายโอนได้เตรียมการ โดยการกำหนดระยะเวลาในการถ่ายโอนให้ชัดเจน ไม่ใช่ไปสอบถามว่า มีความพร้อมที่จะรับโอนหรือไม่ เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะอ้างว่า ขาดกำลังคน ขาดงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลควรต้องสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ให้เกิดการปฏิรูปจริงเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ในแผนการปฏิรูปครั้งนี้กลับไม่มีการระบุถึงการโอนถ่ายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย ทั้งที่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมืองต่างมีความพร้อม เช่น งานควบคุมอาคาร งานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด หรือการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีคดีมโนสาเร่เหล่านี้ ค้างนับหมื่นคดี

นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตต่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุด พล.อ.บุญสร้าง ว่า เคยมีตัวอย่างมาแล้วในกฎหมาย 2 ฉบับ ที่กำหนดให้มีการถ่ายโอนงานของ สตช. คือ 1. กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 56 บัญญัติว่า ภายใน 2 ปี นับแต่ใช้ พ.ร.บ.นี้ ใช้บังคับให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของสตช.ที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก ให้เป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภารกิจในพื้นที่ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2547 มาตรา 6 บัญญัติให้ สนช.จะออกพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ถามว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการใดๆ ฉะนั้น คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจต้องหามาตรการบังคับให้เกิดการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้เป็นการปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อตำรวจเอง

"ถวิล" หวั่น ถ่ายโอนงานตร.เหลว ตั้งข้อสังเกต การบังคับใช้ก.ม.ถ่ายโอน 2 ฉบับ ให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ชุดพล.อ.บุญสร้าง เห็น ผ่านมากว่า 10 ปี ไม่มีการดำเนินการใดๆ ควรเร่งกระจายอำนาจให้ อปท. 28 ก.ย. 2560 13:11 28 ก.ย. 2560 13:50 ไทยรัฐ