วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนด มอก.สมุนไพรอีก 5 ชนิด ตั้งเป้าปี 65 ผู้นำแห่งอาเซียน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด คือ ไพล ใบบัวบก ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ ภายในปี 2561 หลังจากได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำร่าง มอก.ขึ้นมา เพื่อทำให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับและใช้แพร่หลายทั่วโลก

“พืชสมุนไพรไทย ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจากหลายๆประเทศ แต่ยังไม่มีมาตรฐานในระดับสากล จึงต้องทำให้เป็นระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล ซึ่งหากออกมาตรฐานให้เป็นระดับสากล ก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยตั้งเป้าว่าปี 2565 ไทยจะเป็นผู้นำการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ที่มีคุณภาพของอาเซียน ที่ผ่านมา สมอ.ได้ประกาศรายชื่อสมุนไพร ให้เป็นสินค้า มอก.รวม 7 เรื่อง อาทิ น้ำมันไพล มอก. 1679-2541 น้ำมันดอกกานพลู มอก. 1680-2541”.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด คือ ไพล ใบบัวบก ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ ภายในปี 2561 28 ก.ย. 2560 08:38 28 ก.ย. 2560 09:20 ไทยรัฐ