วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยิงสลุต17นัด 'บิ๊กชีพ'ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กร.ให้'บิ๊กโตน'บนเรือหลวงนเรศวร

"บิ๊กชีพ" ส่งหน้าที่ ผบ.กองเรือยุทธการ ให้ "บิ๊กโตน" บนเรือหลวงนเรศวร พร้อมยิงสลุต 17 นัด เพื่อเป็นเกียรติ โดยยืนยันว่า จะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส...

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 ที่ดาดฟ้า เรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.กร.ให้กับ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ โดยมีเรือหลวงปิ่นเกล้า ได้ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 17 นัด ให้กับ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ข้าราชการ ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ 

พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อม ทั้งด้านบุคคล องค์วัตถุ และองค์วิธีในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้นนับได้ว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพเรือมาแล้วหลายตำแหน่ง จึงมีความมั่นใจว่าท่านจะเป็นผู้นำกองเรือยุทธการไปสู่ความเจริญได้ด้วยความภาคภูมิและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านต่อไป

ขณะที่ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มอบความไว้วางใจ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารับหน้าที่สำคัญ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส สามารถสนองนโยบายและความต้องการของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และกองเรือยุทธการจะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับอดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการที่ผ่านมาได้ทำมาแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่ม เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป.

"บิ๊กชีพ" ส่งหน้าที่ ผบ.กองเรือยุทธการ ให้ "บิ๊กโตน" บนเรือหลวงนเรศวร พร้อมยิงสลุต 17 นัด เพื่อเป็นเกียรติ โดยยืนยันว่า จะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส... 28 ก.ย. 2560 08:16 28 ก.ย. 2560 08:46 ไทยรัฐ