วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ยิ้มสู้ คาเฟ่” ฝึกอาชีพคนพิการ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” จัดตั้งโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการแก่ประชาชนทั่วไป

ต้องชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ได้ดำเนินงานให้บริการคนพิการทั้งด้านการศึกษา สังคม และสวัสดิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ช่วยแบ่งภาระของภาครัฐได้มาก อาทิ โครงการบ้านยิ้มสู้ สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กเล็กผู้พิการ โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้ ที่จัดแสดงผลงานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โครงการศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพสำหรับคนหูหนวก โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และโครงการร้านกาแฟยิ้มสู้ คาเฟ่ เป็นต้น.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” จัดตั้งโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 28 ก.ย. 2560 04:26 28 ก.ย. 2560 04:26 ไทยรัฐ