วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวธ.จับมือภาคีรณรงค์เพิ่มยอดเด็กไทยรักอ่าน

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวในการจัดโครงการ “ส่งเสริม รักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15” ว่า การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ของคนไทยทุกด้าน ซึ่งจากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยปีที่ผ่านมา พบจุดที่น่าห่วง คือ มีการอ่านหนังสือวันละ 66 นาที ซึ่งเมื่อเทียบกับคนในประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว ถือว่าประเทศไทยยังรั้งอยู่ในอับดับท้ายๆ จึงเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศ ไทยต้องให้ความสำคัญกับการรณรงค์ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง สวธ.จึงขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระยะ 5 ปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยจะส่งเสริมการสร้างห้องสมุดให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้มีบรรยากาศที่ดี มีการรวบรวมหนังสือที่มีคุณภาพ ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือมากขึ้น ที่สำคัญจะต้องอาศัยความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยรณรงค์ ให้แผนแม่บทลงลึกถึงโครงการต่างๆทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีเวลากับการอ่านมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมเป็นภาคีให้ความสำคัญของการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน โดย สวธ.พร้อมมอบหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน จำนวน 1,700 เล่ม ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ด้วย” อธิบดี สวธ.กล่าว.

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวในการจัดโครงการ “ส่งเสริม รักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15” ว่า การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ของคนไทยทุกด้าน 28 ก.ย. 2560 04:25 28 ก.ย. 2560 04:25 ไทยรัฐ