วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จำนำ กทม.คงดอก ขยายวงเงินจำนำ

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือโรงรับจำนำ กทม. มีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน เงินต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท : 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ส่วน เกินร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

นอกจากนี้ ได้ขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับไม่เกิน ฉบับละ 100,000 บาท จากเดิมฉบับละไม่เกิน 70,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0-2158-0042-4 ในเวลา 08.00-16.00 น. หรือ www.pawnshop.bangkok.go.th

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือโรงรับจำนำ กทม. มีมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ 28 ก.ย. 2560 04:17 28 ก.ย. 2560 04:17 ไทยรัฐ