วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คน กทม.รับ 17 ต.ค. บัตรสวัสดิการรัฐฯ

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. แจ้งว่า ผู้มีสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ชำระสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนด ซึ่งลง ทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ประมาณ 120,000 คน จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบ Hybrid 2 chips ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.60 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางถึงข้อจำกัดทางเทคนิคที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตบัตรทั้งหมดให้แล้วเสร็จทันการใช้งานในวันที่ 1 ต.ค.60 เนื่องจาก การใช้บัตรชำระค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรดังกล่าว และต้องควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ต้องบันทึกข้อมูลสำคัญลงใน chip ของบัตรทีละใบก่อนนำไปทดสอบกับเครื่องอ่านบัตร (e-Ticket) ที่จะติดตั้งบนรถโดยสาร ขสมก. จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนิน การค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สามารถผลิต บัตรบางส่วนและทยอยจัดส่งให้หน่วยงานรับลงทะเบียนไปบ้างแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดประมาณ 13 ต.ค.60 และจะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.60 เป็นต้นไป.

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. แจ้งว่า ผู้มีสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ชำระสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนด ซึ่งลง ทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ประมาณ 120,000 คน จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 28 ก.ย. 2560 04:10 28 ก.ย. 2560 05:55 ไทยรัฐ