วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รื้อตึกเก่า รพ.ตากสิน-ทำอาคารใหม่สูง 23 ชั้น

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปดูพื้นที่โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากสินได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า 45 ปี ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก แต่สถานที่ในการให้บริการคับแคบ กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาล ตากสิน ความสูง 23 ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น สามารถ รองรับจำนวนผู้ป่วยได้ 600 เตียง ซึ่งเป็นการสร้างอาคารใหม่ ขึ้นบนพื้นที่เดิม โดยอาคารที่ต้องรื้อถอนเพื่อก่อสร้าง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ประกอบด้วยเรือนลำโพง อาคารสูติกรรม 4 ชั้น บ่อบำบัดน้ำเสีย คลังเวชภัณฑ์ ที่พักขยะรีไซเคิล อาคารอำนวยการ 6 ชั้น ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปดูพื้นที่โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากสินได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า 45 ปี 28 ก.ย. 2560 04:07 28 ก.ย. 2560 04:07 ไทยรัฐ