วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกแล้วหมายจับ 'ยิ่งลักษณ์' นำตัวมารับโทษ คดีจำนำข้าว

ศาลออกหมายจับแล้ว 'ยิ่งลักษณ์' นำตัวมารับโทษ คดีจำนำข้าว โดยหมายจับมีผลทันที และไม่มีอายุความ ...

วันที่ 27 กันยายน เมื่อเวลา 21.30 น. มีรายงานว่า หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่วทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อม.22/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม.211/2560 ให้จำคุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเลย มีกำหนด 5 ปี แต่เนื่องจากจำเลยหลบหนี ไปมาฟังคำพิพากษา ศาลจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับ เพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ทั้งนี้ ศาลได้พิพากษาว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 อันเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำคุก มีกำหนด 5 ปี

โดยหมายจับศาล จะส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อจับจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษา ให้หมายจับมีผลทันที และไม่มีอายุความ.

ศาลออกหมายจับแล้ว 'ยิ่งลักษณ์' นำตัวมารับโทษ คดีจำนำข้าว โดยหมายจับมีผลทันที และไม่มีอายุความ ... 27 ก.ย. 2560 21:54 27 ก.ย. 2560 22:19 ไทยรัฐ