วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.วิทย์ฯ ชม โดรนพ่นสารเคมีการเกษตร ฝีมือนศ.ม.อุบลฯ

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมผลงาน โดรนพ่นสารเคมีการเกษตร ที่ ม.อุบลราชธานี ร่วมกับ บ.เอกชนพัฒนาการควบคุมโดรนพ่นสารเคมีความแม่นยำสูงระบบควบคุมโรงเรือนการเกษตรอัจฉริยะ...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ก.ย.60 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรม "โดรนพ่นสารเคมีการเกษตรความแม่นยำสูงระบบควบคุมโรงเรือนการเกษตรอัจฉริยะ" เพื่อตอบโจทย์การเกษตรสมัยใหม่ ผลงานความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับภาคเอกชน พร้อมร่วมทดลองการควบคุมโดรนพ่นสารเคมีการเกษตรด้วยตนเองในแปลงสาธิตการเกษตร ซึ่งมี ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบันการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวต่อการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ดำเนินการจัดตั้ง "อุทยานวิทยาศาสตร์" เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งด้านกำลังคน การวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปสู่ระดับท้องถิ่น

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผลดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูงซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท ไลลาเอวิเคชั่น จำกัด และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาโดรนมาใช้ในงานเกษตรโดยอาศัยการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงสร้างลำตัวให้สามารถพ้นของเหลวไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ย หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ ได้ เป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

ดร.อรรชกา กล่าวด้วยว่า นับเป็นผลงานความก้าวหน้าที่สำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นตัวอย่างได้ดีถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมผลงาน โดรนพ่นสารเคมีการเกษตร ที่ ม.อุบลราชธานี ร่วมกับ บ.เอกชนพัฒนาการควบคุมโดรนพ่นสารเคมีความแม่นยำสูงระบบควบคุมโรงเรือนการเกษตรอัจฉริยะ... 27 ก.ย. 2560 18:25 27 ก.ย. 2560 18:51 ไทยรัฐ


advertisement