วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.2.8 แสน ร้อยใจเป็นจิตอาสางาน 'พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ'

ขรก.กรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 2.8 แสนคน ร้อยใจร่วมสมัครเป็นจิตอาสางาน "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายต่างๆ ของ พช.ทั่วประเทศ ได้ร่วมใจสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยจิตใจที่จงรักภักดี ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย งานจราจร โดยจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกองค์กรเครือข่ายต่างๆ ของ พช.จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 285,830 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 4,826 คน เครือข่าย จำนวน 281,004 คน ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 จะมีข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกองค์กรเครือข่ายต่างๆ ของ พช.จากทั่วประเทศ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 352,000 คน

"กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนข้าราชการและสมาชิกองค์กรเครือข่ายทุกท่าน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ร่วมกันสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ขรก.กรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 2.8 แสนคน ร้อยใจร่วมสมัครเป็นจิตอาสางาน "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 27 ก.ย. 2560 17:13 27 ก.ย. 2560 19:01 ไทยรัฐ