วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่จากเลือด

ร.อ.นพ.สมชาย

มะเร็งเต้านม ถือเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง โดยผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ทุกคน จึงควรตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การตรวจด้วยบุคลากรทางแพทย์โดยใช้การคลำและการตรวจแมมโมแกรม แต่ล่าสุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute: (NCI) ได้จับมือภาคเอกชน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดอัตราการเสียชีวิต

ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นทั้ง 2 วิธี ยังมีข้อจำกัด อย่างการคลำมักมีปัญหาเรื่องความแม่นยำ ส่วนวิธีแมมโมแกรมนั้น แม้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน แต่มีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าสำหรับประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหานี้และช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการวิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ “ด้วยการตรวจเลือด” โดยการตรวจสารบ่งชี้ในเลือดมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเราได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี วาโก้ และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผ่าน “กองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและดูแลผู้ป่วย” และยังคงเปิดรับผู้สนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับการตรวจสารบ่งชี้ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นคนละชนิดกับการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมักพบกับมะเร็งที่มีขนาดก้อนใหญ่หรือเป็นระยะท้ายแล้ว ทำให้โอกาสตรวจพบสารบ่งชี้เหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นมีน้อยมาก จึงมักไม่แนะนำให้ใช้เพื่อคัดกรองโรค แต่จะใช้เพื่อติดตามการเกิดโรคซ้ำ หรือดูการตอบสนองในการรักษามากกว่า งานวิจัยนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพและขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างและทดสอบความแม่นยำของสารดังกล่าว หากงานวิจัยประสบผลคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ ที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี.

มะเร็งเต้านม ถือเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง โดยผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ทุกคน จึงควรตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเบื้องต้น 27 ก.ย. 2560 16:47 27 ก.ย. 2560 16:50 ไทยรัฐ