วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


น้อมนำหลักความเพียรและพอเพียงของในหลวง ร.9 ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เดอะ คริสตัล และ กลุ่มบริษัทในเครือ สถาปนิก 49 ได้รวบรวมบันทึกพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายทรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรไทย และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติผ่านโครงการต่างๆมากมายตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ มาถ่ายทอดในนิทรรศการ “1 ในดวงใจไทยนิรันดร์”

ผู้จัดได้อธิบายจุดเด่นของนิทรรศการว่า จะเน้นย้ำในหลักคำสอนเรื่อง “ความเพียร” และ “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของนิทรรศการ โดยเรื่องของความเพียร ได้แนวคิดมาจากพระราชประวัติของพระองค์ท่าน จะเห็นว่าทรงเริ่มทำในสิ่งที่เป็น “ครั้งแรก” และพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า ที่ทรงทำได้นั้นเป็นผลมาจากพระวิริยะอุตสาหะ ไม่ว่าจะในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และความรู้แขนงอื่นๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ ทรงลงมือปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งพระทัย เพื่อที่จะพัฒนาประ เทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่ทรงรัก

ส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมของนิทรรศการในครั้งนี้ได้ยึดหลัก “ความพอเพียง” ดีไซน์ออกมาอย่าง “เรียบง่าย แต่สง่างาม” ใช้ของที่มีอยู่แล้ว สื่อให้ผู้เข้าชมได้มายืนชมคำสอนเหล่านั้นและสะท้อนกลับไปยังตนเองและนำกลับไปยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

ส่วนเนื้อหาของนิทรรศการนอกจากพระราชประวัติแล้ว ยังนำเสนอพระปรีชาสามารถที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติเป็น “ครั้งแรก” ในรูปแบบไทม์ไลน์ (time line) ตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงพระชนม์ชีพ อาทิ 8 พรรษา ทรงเริ่มสนพระทัยการถ่ายภาพและได้รับพระราชทานกล้องตัวแรกยี่ห้อ Coronet Midget จากสมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงศึกษาการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง, พระชนมายุ 9 พรรษา ทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อคลาริเน็ตตัวแรก, พระชนมายุ 25 พรรษา ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต, พระราชทานกำเนิดทุนภูมิพล, ทรงระดมทุนเพื่อจัดตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์, พระชนมายุ 31 พรรษา เสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครบทุกจังหวัด, พระชนมายุ 32 พรรษา ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์, พระชนมายุ 33 พรรษา ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, พระชนมายุ 37 พรรษา ทรงเริ่มต่อเรือใบพระที่นั่งลำแรก เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ พระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน, พระชนมายุ 40 พรรษา เริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1 เป็นต้น นิทรรศการนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1—31 ต.ค.เวลา 10.00—22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย—รามอินทรา.

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เดอะ คริสตัล และ กลุ่มบริษัทในเครือ สถาปนิก 49 ได้รวบรวมบันทึกพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ 27 ก.ย. 2560 15:24 27 ก.ย. 2560 15:43 ไทยรัฐ