วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.สนช.มอบรางวัล 'ทูตความดี' ตามพระบรมราโชวาท 'รัชกาลที่ 9'

ประธาน สนช.มอบรางวัล "ทูตความดี" ตามพระบรมราโชวาทของ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" พร้อมมอบโล่ "สสส.-แบงก์ออมสิน-สพธอ." ที่ร่วมปลุกสำนึกให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นทำความดี และห่างไกลจากอบายมุข

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 ที่รัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงาน เรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมอบโล่แก่ทูตความดี ประกอบด้วย น.ส.มทิรา ตันติประสุต, นายมาสุ จรรยางค์ดีกุล, ร้อยโทหญิง พิมดาว พานิชสมัย น.ส.พรพรรณ ฤกษ์อัตการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เข้ารับมอบโล่ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธนาคารออมสิน, มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นายอนุทิน-นางศศิธร ชาญวีรกุล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานกรรมการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวชื่นชมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่นอกจากมีบทบาทสำคัญเรื่องของสุขภาวะ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม อย่างรอบด้าน ในงานด้านสุขภาพสังคมก็ยังมีส่วนร่วมอย่างมาก ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การทำให้สังคมมีอนามัยที่ดี งดดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งกรรมการฯ เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้เชิญ สสส.เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ได้สร้างสรรค์ และนำผลงานของเด็กเกี่ยวกับการสร้างความดีด้วย ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับ สสส.ที่เห็นประโยชน์การสนับสนุนเด็ก

"นอกจากจะทำให้เด็กห่างไกลเหล้า เบียร์ บุหรี่แล้ว ยังทำให้เยาวชนไม่หันไปสนใจสิ่งอบายมุขอื่นๆ โครงการของ สสส.การทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ หรือโครงการจิตอาสา พลังแผ่นดิน เพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการทำดี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ เพราะการทำความดีไม่จำเป็นต้องไปรบเพื่อชาติ หรือทำอะไรให้กับประเทศที่ยิ่งใหญ่ แต่การทำความดีกับครู เพื่อน ครอบครัว คนรอบข้าง ทุกวันก็ถือว่าเป็นการทำความดีเพื่อประเทศ ซึ่ง สสส.ถือว่าได้ทำอะไรให้กับสังคมมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าได้ด้วย" น.ส.จินตนันท์ กล่าว.

ประธาน สนช.มอบรางวัล "ทูตความดี" ตามพระบรมราโชวาทของ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" พร้อมมอบโล่ "สสส.-แบงก์ออมสิน-สพธอ." ที่ร่วมปลุกสำนึกให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นทำความดี และห่างไกลจากอบายมุข 27 ก.ย. 2560 15:10 27 ก.ย. 2560 15:50 ไทยรัฐ