วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมูลแอร์บัสรุ่นคุณน้า เริ่มที่ 27 ล้าน ยังเหงา! ไร้เงาคนเคาะราคา

กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด เครื่องบินแอร์บัส AIRBUS A310 – 222 นัดที่ 2 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในราคาเริ่มต้นที่ 27 ล้านบาท ลดลงจากนัดแรก 10% แต่ยังไม่มีผู้สนใจวางหลักประกันสู้ราคา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ย.60 กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1,Round – point Maurice Bellonte, Blagnac-FRANCE A310-222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS –PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดที่ 2 ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 90% ของราคาที่กำหนดโดยราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นจำนวน 27 ล้านบาท ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาและขอเข้าชมทรัพย์จะต้องติดต่อสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่าย ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัดไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากพื้นที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขหรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับอากาศยาน ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงินจำนวน 4,491,366.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คิดเป็นรายวันๆ ละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ และใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์ที่เป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้รับคืนได้ทันที

ซึ่งการขายทอดตลาดอากาศยานมีกำหนดขายทั้งสิ้นจำนวน 6 นัด และในวันนี้เป็นนัดที่ 2 โดยผลการขายทอดตลาดอากาศยานในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมทรัพย์ และมีผู้แทนฝ่ายโจทก์มาร่วมดูแลการขาย แต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ในนัดที่ 3 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 80% นัดที่ 4 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70% และราคาจะคงที่ 70% ไปจนถึงนัดที่ 6.

กรมบังคับคดี เปิดประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด เครื่องบินแอร์บัส AIRBUS A310 – 222 นัดที่ 2 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในราคาเริ่มต้นที่ 27 ล้านบาท ลดลงจากนัดแรก 10% แต่ยังไม่มีผู้สนใจวางหลักประกันสู้ราคา 27 ก.ย. 2560 13:37 27 ก.ย. 2560 14:19 ไทยรัฐ